Tjänster

Solceller

Solen är en lysande energikälla som ständigt förnyas. Solenergi är oändlig och klimatsmart till skillnad från fossila bränslen som både tar slut och orsakar stora miljöskador. När solens strålar omvandlas till värme och elektricitet avges inga utsläpp alls – solen ger alltså bokstavligen ren energi, till nytta för både plånbok och miljö. Mängden solljus som varje dag når jorden innehåller oerhört mycket mer energi än vad vi människor gör av med. Vi behöver hitta fler smarta sätt att använda oss av den fenomenala solenergin, men den som redan idag på ett enkelt vis vill dra sitt positiva strå till klimatstacken gör helt rätt i att skaffa sin egen solcellsanläggning. Solcellerna gör att vi miljövänligt och lönsamt tar tillvara på energin och funkar i stora drag ungefär såhär:

Solstrålarna träffar solcellerna som omvandlar ljuset till elektrisk spänning i form av likström. I husets växelriktare omvandlas likströmmen till växelström och skickas sedan via elcentralen rakt in i husets eluttag. Den egenproducerade elen kan du nu använda till allt elektriskt du behöver i hemmet och överflödet fungerar fint att lagra i ett batteri, eller att sälja vidare till ett elbolag.bg-image